روشهای ارسال در جورابکده

انواع روشهای ارسال سفارش ها در جورابکده

در فروشگاه اینترنتی سه روش ارسال سفارشات در دسترس مشتری میباشد:

1-ارسال پستی رایگان: در صورتی که مجموع کالاهای انتخابی شما در سبد خرید شما، به مبلغ کل یک میلیون تومان یا بالاتر برسد، هزینه کارتن، بسته بندی و ارسال مرسوله برای مشتری رایگان خواهد شد و این هزینه توسط جورابکده پرداخت میگردد و شما تنها هزینه کالاهای انتخابی را بصورت آنلاین پرداخت مینمایید.

2-پست پیشتاز (تحویل سه تا پنج روزه): در صورتی که جمع کل سبد شما، کمتر از یک میلیون تومان باشد، هزینه کارتن، بسته بندی و ارسال مرسوله برای شما، مبلغ 40 هزار تومان خواهد بود و این مبلغ به جمع کالاهای انتخابی شما، جهت پرداخت آنلاین اضافه میگردد.

3-تیپاکس (پرداخت کرایه در محل و تحویل دو تا چهار روزه): در صورتی که در قسمت انتخاب شیوه ارسال، تیپاکس را انتخاب نمایید،  هزینه ارسال بعد از تحویل گرفتن کالا توسط مشتری، و در مقصد به شرکت تیپاکس به عنوان حق الزحمه ارسال و تحویل کالا پرداخت میگردد و میزان این مبلغ، از قبل مشخص نیست، همچنین لازم به ذکر است، که هیچ درصدی از این مبلغ به فروشگاه جورابکده متعلق نبوده و ارتباطی ندارد.

نکته مهم:

در شیوه ارسال رایگان، مرسوله شما به صورت پست پیشتاز، ارسال و تحویل میگردد.

در شیوه پست پیشتاز، شما مجموع هزینه ارسال و هزینه کالاها را به صورت آنلاین پرداخت مینمایید.

در شیوه تیپاکس، شما فقط مبلغ کالاهای خریداری شده را بصورت آنلاین، در جورابکده پرداخت مینمایید، و هزینه ارسال یا هزینه حمل تا مقصد شما، بصورت پسکرایه یا تسویه در محل، صورت میگیرد. لازم به ذکر است این هزینه متغیر بوده و شما آنرا بعد از تحویل کالا به مامور تیپاکس، برای جابجایی و تحویل کالا پرداخت مینمایید و این مبلغ تعلق و ارتباطی به جورابکده ندارد.