اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

تلفن ثابت فروشگاه جورابکده، مجهز به منشی تلفنی میباشد، در صورتی که در ساعات کاری یا در ساعات تعطیلی فروشگاه تماس گرفتید، و ما بعلت مشغله زیاد یا عدم حضور نتوانستیم پاسخگوی شما باشیم، تماس خود را قطع نکنید و بعد از حدود 20 ثانیه و بعد از شنیدن صدای اپراتور، پیغام خود را برای ما بگذارید. مطمئن باشید همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

170  67  67  0902

180  67  67  0902

190  67  67  0902